Selasa, 26 Agustus 2014

ska dra nytta av min marknads

Så du har bestämt att köra en tryckt annons i din lokala tidning. Papperet kanske har även sagt att de kunde producera konstverk för dig om du bara tala om för dem vad som borde vara i annonsen. Problemet är, att du inte är säker på vad som borde vara i annonsen.

Det första du behöver göra är att svara på följande fråga: Vad är ditt mål för annonsen? Du behöver veta vilket resultat man förväntar annonsen att utföra för att avgöra vad som behöver gå in i annonsen.

När du bestämmer ditt mål (t.ex. jag vill att de ska besöka mitt lager, jag vill att de ska ringa mig för mer information, jag vill att de ska dra nytta av min marknadsföring) kan du bestämma vad som behöver vara i annonsen att framgångsrikt övertyga dem att vidta denna åtgärd. Problemet jag ser med de flesta annonser är de saknar fokus. Det finns för mycket information och för mycket händer i annonsen för att läsaren ska kunna förstå tydligt det primära budskapet annonsören försöker förmedla.

Ditt mål bör vara att ge ett enda meddelande. Och det budskapet ska stödja målet. Håll din annons enkelt och rakt på sak. Du kan vara kreativ, men se till att läsaren förstår tydligt vad du säljer, vad du vill att de ska göra, och flera sätt de kan vidta åtgärder (t ex samtal, besöka din butik, besöker din webbplats, e-post).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar